Turnering

   Viking Petanque

DGI HOLD 2019

Hvis du vil se resultaterne af de spillede kampe, så tryk på kuglerne...

Række A HOLD 2

Række A HOLD 3

Række B HOLD 4

Reserver

Lillian Henriksen


Tonny Jensen


Sonja Pedersen


Mariann Haar
Knud-Erik Haar

Kaj Sjøberg

Kurt Kofoed

Inger-Lise Hansen

Kenn Rasmussen

Egon Hansen

Kirsten Kofoed

Else Jensen

Noomi Anderberg

Gûnter Voss

Noomi Rasmussen

Arne Mikkelsen

Ole Holm

Ejvind Møller

Inga Jensen

Michael Bertelsen

Anny Busk

Jette Hjort Hansen

Merete Skov

Marie Mikkelsen


Dieter Grosskunze

DPF HOLD 2019

Disse hold og reserver er disponible i 2019

REG. 4

DK 3


Jette Hjort Hansen

Ejvind Møller

Else jensen

Julie Andersen

Arne Mikkelsen

Noomi Rasmussen

Merete Skov

Günter

Sonja Pedersen


Liliian Henriksen

Kurt Kofoed


Gert Sørensen

Kirsten Kofoed


Tommy Andersen

Tonny Jensen


Holdleder: Jette Hjort Hansen tlf. 21762271

Holdleder: Ejvind Møller tlf. 42 19 83 08


Kampe for reg.4: 27/4 - 22/6 - 17/8 - 14-15/9

Hvordan gik det så, for begge hold. tryk på kuglerne!!!