Nyheder

Til almindelig orientering

Nyhedsbrev

netop nu...


Du kan komme videre til DGI for at få flere petanque nyheder, ved at trykke på billedet...

- ved at trykke på kuglerne, så kan du se hjemmesiden

spil petanque.nu

Nyhedsbrev okt. 2021

 

Sæsonen 2021 går nu lidt på held, det bliver tidligt mørkt, til tider koldt og blæsende.

Men vi fortsætter den utrættelige kamp med stålkugler og ”gris”.

 

Træningstiderne fastholdes, da vi nu har mulighed for at bruge hallen. I år helst uden nogen form for restriktioner.

Vi træner derfor: Tirsdage kl. 1730.  Torsdage kl. 0930 og vinspil på søndage kl. 0930.

I tilfælde af dårligt vejr og mørke rykke vi indendørs.

 

Bestyrelsen har på sidste møde blandt andet besluttet følgende-

 • Der indkøbes og isættes vinduer i hallen, i gavlen ud imod udendørsbanerne. Igangsættes i uge 44.
 • Vi ønsker at afholde et medlemsmøde 9 november kl. 1900 i forlængelse af dagens træning. På mødet vil vi høre jeres mening om, hvordan vi til næste sæson skal sætte hold både til den lokale turnering samt rejseholdene. Vi vil meget gerne høre stemningen omkring aktiviteter i hallen i vinter. (læs punkt længere nede på siden).
 • Bestyrelsen pusler med nogle ideer om at afholde nytårsspil og fastelavnsspil. Nytårsspillet tænkes afholdt 1. nytårsdag kl. 1300, med lidt champagne og kransekage. Fastelavnsspillet tænkes afholdt med at slå/skyde katten af tønden. Vi vil meget gerne høre medlemmernes reaktion på dette.
 • DGI planlægge at afholde 4 mandsurnering i vinter i hallen, hvor vi er værter. Skal vi afholde andre stævner? Der er meget vi gerne vil høre jeres mening om.
 • Så derfor mød op til medlemsmødet, så vi kan få planlagt en god vintersæson.

 

Bestyrelsen har besluttet at inviterer øvrige klubber til at benytte hallen i vinter, enten kan disse booke egen træningstid, eller de kan træne sammen med viking om tirsdagen (Sose Modellen).

Begge dele mod betaling selvfølgelig.

 

Andepetanque afholdes i vores klub søndag d. 17 oktober. Indskrivning samme dag i tidsrummet 0900 – 0925. 4 kampe med skiftende makker.

Efter 2 kampe er der frokost, hvor vores aktivitetsudvalg tilbyde Chilli Con Carne til 30 kr.

Tilmelding til spisning til Gert (gertsoersen@godmail.dk)

 

16 oktober har vi som klub tilmeldt os det landsdækkende arrangement ”PETANQUEN`S DAG”

I tidsrummet 1000 -01400

Vi vil i dette tidsrum være til stede med så mange medlemmer som muligt og introducerer eventuelle gæster for vores fantastiske spil.

I vil som medlemmer modtage særlig indbydelse til dette senere. Men reserver allerede nu dagen.

 

Jeg vil lige erindre om at der er en rengøringsliste, ophængt i klubben. Venligst kontrolle´r hvornår det er din tur.

 

Endelig vil jeg bede jer huske på, hvis det er muligt, at støtte vores sponsorer. Se skiltene i hallen hvem det er.

 

Am


Referat Generalforsamling 2020

VIKING PETANQUE

 

 1. Valg af dirigent:

Jørn Lund blev valgt. JL konstaterede derefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Stemmetællere blev derefter valgt.

Kenn Rasmussen og Lillian Henriksen sagde ja til at varetage denne opgave.

 1. Arne aflagde bestyrelsens beretning mundtlige del af beretningen. Beretningen blev godkendt
 2. Anny fremlagde et flot regnskab, som udviste et overskud på årets aktiviteter. Til regnskabet skal det dog pointeres at sponsorindtægter på ca. halvdelen, af skiltene i hallen dækker årene 2021 – 2023.

Under dette punkt blev bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse, 25 kr. årligt, vedtaget.

 1. Der var ingen indkomne forslag til behandling
 2. Valg:

Formand: Arne blev genvalgt.

Sekretær: Kirsten Rasmussen blev valgt. Valget var uden for tur og Kirsten er derfor valgt for 1 år

Kasserer: Kirsten Kofoed blev valgt. Valget var uden for tur, derfor er Kirsten valgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlem 1: Ole Holm blev genvalgt for 2 år.

Suppleant: Tommy Andersen blev valgt

Bestyrelsen er herefter:

Formand:             Arne Mikkelsen

Kassere:                Kirsten Kofoed

Sekretær:             Kirsten Rasmussen

Best. Medlem      Ole Holm

Best. Medlem      Ervind Møller

Suppleant:           Tommy Andersen

 

Til revisorer blev Sv. Aage Olsen og Kaj Sjøberg valgt.

 

 1. Arne takkede under dette punkt Anny Busk og Inga Jensen for deres mange års arbejde i bestyrelsen. Tonny Jensen blev ligeledes takket for sit store arbejde med hjemmesiden samt for arbejdet med at skaffe midler til opførelse af hallen. Klubben overrakte en lille gave i denne forbindelse.

 

Kurt Kofoed holdte et lille indlæg, på vegne af klubbens medlemmer, indeholdende en tak fra medlemmerne til Tonny Og Arne for deres arbejde på at få halbyggeriet gennemført. På vegne af klubbens medlemmer modtog Tonny og Arne en flot kurv.


RENGØRINGSLISTE

2021-2022


Juli     2021


August


September      Tommy  Andersen - Julie Andersen - Gert Sørensen


Oktober          Dieter Grosskunze - Marian Haar - Knud Erik Haar


November       Egon Hansen - Kirsten Hansen - Tove Hansen


December       Kaare Hansen - Bent Jensen - Mona Stegmann


Januar 2022    Inge Lise Hansen - Jette Hjorth Hansen - Ole Nielsen


Februar           Lillian Henriksen - Ejvind Møller - Sonja Pedersen


Marts              Cindy Jensen - Johnny Jensen - Kirsten Rasmussen


April               Jørn Lund - Arne Mikkelsen - Marie Mikkelsen


Maj                 Finn Pedersen - Vivian Pedersen - Ole Poulsen


Juni                Kenn Rasmussen - Noomi Rasmussen - Merethe Skov


Vedrørende rengøring: Nøgle - hvis I ikke har nøgle på holdet, så har Arne en lånenøgle. 


Toiletterne må meget gerne tages en gang om ugen. Læg også mærke til om der er stævne eller lignende i løbet af jeres rengøringsmåned. Måske så en ekstra omgang.