Viking aktivitet

Ejvind, Else, Finn og Lillian. Fraværende Jette.